Home

Jouw Leven, Jouw Condities

Een gezonde levensstijl ontwikkelen en aanhouden vormt een hele uitdaging, maar het is mogelijk. Wat voor de ene werkt, werkt niet altijd voor de andere. Vandaar onze persoonlijke aanpak.

Via ‘jouw persoonlijk energie kompas‘ helpen we je graag ontdekken wat er voor jou werkt en helpen we je zoeken naar een haalbare combinatie van gezonde voeding, fysieke inspanning en mentaal welzijn, rekening houdend met je context (bv je job kan hier ook een belangrijke rol in spelen).

We kunnen immers vaak meer dan we zelf denken, maar helaas staan we onszelf regelmatig in de weg. Breng daar verandering in … HAAL HET BESTE UIT JEZELF !


* GDPR policy:
We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om identificatiegegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te delen: we verzamelen naam en contactgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden, om onze werking en service te evalueren en om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren.