Krachtgericht coachen

Wat is coaching?

Coaching is je op een doelgerichte manier begeleiden tijdens deze zoektocht naar verbetering en naar keuzes die passen bij jou en jouw context. Coaching helpt je om bewuster te leven door jezelf beter te kennen.

Als ik het in 1 woord zou moeten samenvatten, dan zou ik het woord “bewustwordingsproces” gebruiken. Bewuster worden van je gedrag; de impact van je gedrag op anderen maar ook zeker op jezelf; de drijfveren of motivatie achter je gedrag; de waarden en overtuigingen die bepalen waarom je doet wat je doet; je competenties; … en dit telkens met het oog op het vooropgestelde doel.

Coaching maakt je niet tot en ander mens, maar verandert wel de manier waarop je denkt over jezelf, als mens en als manager. Het is die mentale verandering die je in beweging zet. Die maakt dat je evolueert, dat je jezelf verbetert, dat je verandert in je functioneren. Als jij verandert doet dat iets met je omgeving: ze verandert mee. Coaching stelt mensen in staat zich te ontwikkelen en te versterken, terwijl ze zich uitrusten met de vaardigheden, gereedschappen, opportuniteiten en kennis. Het ondersteunt hun behoefte om zich verder te ontwikkelen, efficiënter te zijn en de gewenste resultaten te boeken.

Voor wie is coaching?

Je motivatie kan komen vanuit je leidinggevende functie of kan gevonden worden in een persoonlijke interesse gebied. In beide domeinen hebben mensen doelen die ze willen realiseren. Deze domeinen staan ook vaak met elkaar in verbinding.

Een coach helpt je om meer inzicht te krijgen in de belemmerende en ondersteunende overtuigingen zodat je verder kunt. Zelfregulering en zelfbewustzijn zijn 2 belangrijke pijlers van veerkracht.

Hoe brengen we coaching in de praktijk?

Coaching is meer dan een spel van vraag-en-antwoord. Dit is wel een essentieel onderdeel van een productieve coachingrelatie: een goede coach weet welke vragen te stellen zodat de coachee op een andere manier over zijn/haar situatie begint na te denken.

Daarnaast gebruikt de coach andere technieken die de coachee ertoe brengen meer inzicht in zichzelf te verwerven, nieuwe oplossingen te genereren en/of blokkades te overwinnen.

 

Hoe ziet een coaching traject er uit?

  • Intake gesprek: In het eerste gesprek zal het thema van de coachee worden bevraagd. Op deze manier kan de coachee het thema omschreven binnen zijn context. Op dat moment zal de coach ook peilen naar de motivatie achter het thema. Tenslotte zal er samen een traject plan worden opgesteld waarin het thema wordt opgedeeld in verschillende gespreksdoelen. De coach kan hier een bepaalde tool voorstellen, indien dit nuttig zou blijken – bv KernTalentenAnalyse; Insights Discovery.
  • Sessie 1 … sessie 9: afhankelijk van het thema zullen er 1 of meerdere sessies worden voorgesteld. Elke sessie heeft zijn eigen gespreksdoel waar in die sessie naar toe wordt gewerkt. Het traject kan – mits op voorhand besproken –  op elk moment in het traject stopgezet worden.

Binnen een coaching sessie zal de PERFORM structuur worden gevolgd.

Purpose;
Existing situation;
Resistance,
F
ishing for resources,
Options,
Roll out plan,
Monitor progression.

Deze methode zorgt er voor dat er steeds op een doelgerichte manier wordt gewerkt en de coachee de mogelijkheid wordt geboden om op het einde van het gesprek met concrete acties te vertrekken.

Indien tijdens het intake gesprek gekozen werd voor een methode zoals KernTalentenAnalyse of Insights Discovery, zal er tijdens een sessie – uiteraard – de tijd genomen worden om het rapport te bespreken. Daarnaast kan de coach tijdens een gesprek nog andere oefeningen inzetten. Inzichten kunnen komen vanuit onze gedachte, ons handelen en ons voelen. Het is dan ook belangrijk om ze alle drie aan bod te laten komen.

  • Closure gesprek: Als er beslist wordt om een traject te beeïndigen, zal er nog een laatste contact moment zijn waarin we even de tijd nemen om alles af te ronden zodat er geen losse eindjes meer achter blijven.

 

Coaching is een wisselwerking tussen “Coach” & “Coachee”

Verantwoordelijkheid kan je niet geven, alleen nemen …
De coach faciliteert de groei van de coachee, maar dit werkt alleen als de coachee bereid is de verantwoordelijkheid op te nemen. Coaches zijn in essentie experten in begeleiden van deze leerprocessen en veranderingsprocessen – met nadruk op de vorm, niet de inhoud.

De Coach is verantwoordelijk voor een gestructureerd proces !