Leadership Development

Als dit de essentie van leiderschap is, welke stappen kunnen we dan ondernemen om dit concept te ontwikkelen en een krachtige leider te worden?

In dit begeleidingstraject is er gekozen om met 3 bouwstenen te werken die te samen leiden naar een leiderschapsstijl waarbij jij in je kracht staat. Elk van deze bouwstenen is krachtig op zichzelf, maar de versterkende werking als je ze allemaal meeneemt is nog veel duurzamer.

  • Er zijn bepaalde dynamieken die in elk team spelen en die zeker nuttig zijn om te herkennen en rekening mee te houden. Ze kunnen immers de beste teams vrij snel onderuit halen.
  • Je hebt je eigen persoonlijkheid. Ook al leren we een bepaalde set van vaardigheden aan, hoe je deze zal inzetten, zal sterk beïnvloed worden door je eigen persoonlijkheid. Jezelf beter leren kennen kan je inzichten geven waarom één bepaalde tip of vaardigheid bij jou een ander impact heeft als bij je collega-leider. Je eigen drijfveren en motivatie kennen, zal je ondersteunen in een leiderschapsstijl die bij jou past: een waarde gebaseerde leiderschap. Een leiderschapsstijl die jouw waarden als fundamenten heeft, is een krachtige stijl, niet alleen voor anderen maar ook voor jezelf.
  • Tenslotte speelt de context ook altijd een rol. De context is een extern gegeven, waar we onderdeel van uit maken en waardoor we ook beïnvloed worden. De pandemie van de afgelopen jaren is hier een sprekend voorbeeld van, maar het hoeft niet altijd van een dergelijke omvang te zijn. Ook kleine omstandigheden kunnen invloed uitoefenen en kunnen beter onderkend dan genegeerd worden. Soms hebben we ook invloed op onze context, maar vaak is deze impact vrij beperkt. En toch … ook hier – de manier waarop met een bepaalde context wordt omgegaan – kan een leider een verschil maken.