KernTalenten, Toolbox

Waarom behalen zoveel hoogbegaafden geen diploma?

Je zou denken dat alles vanzelf gaat voor mensen die een IQ van 135 hebben. Ze moeten een les Latijn maar één keer lezen en dan onthouden ze alles en ze begrijpen met een klein beetje moeite ingewikkelde formules. En toch hebben vele hoogbegaafden géén diploma. Hoe komt dat?

“Willen we hoogbegaafde kinderen helpen hun talenten naar boven te laten komen, dan hebben zij ook hulp nodig.”

De vraag die zich stelt is, hoe moet die hulp eruit zien.

Prof. dr. ir. Kathleen Venderickx legt uit waarom mensen met een IQ van 135 evenveel begeleiding nodig hebben als mensen met een IQ van 65.


Bekijk het filmpje van Prof. dr. ir. Kathleen Venderickx


Een KernTalentenanalyse is een manier om deze intrinsieke motivatie te ontdekken. Samen met hun potentieel en het aanleren van de juiste competenties, is er zoveel mogelijk.

Dit geldt niet enkel voor kinderen. Ook volwassenen halen hier veel zelf inzicht uit.


Wil je meer weten over deze methode: neem dan een kijkje onder de rubriek Energie toolbox: KernTalentenanalyse of  in het boek van Danielle Krekels: Krachtig met KernTalenten


 

KernTalenten, Toolbox

PROMO actie voor studenten: ‘Krachtig met KernTalenten’

Werk met je sterke punten en maak studie- en carrièrekeuzes die levenslang bij je passen


Het boek bevat een twaalftal thema’s waarbij de KernTalentenanalyse een gigantische meerwaarde betekent, waaronder ook studiekeuze.

De KernTalenten methode …
 • geeft je meteen complete zelfkennis in je KernTalenten (= karakter of ‘zijn’ + talenten of ‘zullen kunnen’ + motivatie of ‘willen’)
 • brengt karakter, talenten en motivatie in kaart
 • is wetenschappelijk gevalideerd
 • stelt de mens centraal, niet het systeem
 • kent geen types of hokjes
 • is levenslang bruikbaar (werk, privé, relaties, groei, ontwikkeling, …)
 • heeft een plezierige vragenlijst als basis voor de analyse
 • kent een zeer actieve community van Erkende Analisten

Speciaal voor studenten bied ik tijdens de zomermaanden de KernTalenten Analyse aan tegen een extra-voordelige prijs.

Op deze manier wil ik de methode toegankelijker maken en studenten ondersteunen bij het maken van studierichting keuzes.

Aarzel niet om me te contacteren voor meer informatie.

Artikels, KernTalenten

War for Talent: Inzetten van de KernTalenten methode

Als je zowel de Aard van het beestje, alle (ook sluimerende) Talenten én de intrinsieke motivatie blootlegt, kan je echt mikken op langere termijn dan 1-1,5 jaar. Al heel wat bedrijven gebruiken daarvoor de KernTalenten methode, eigenlijk het enige instrument op de markt dat deze drie-eenheid aankan.

Lees ook het artikel in de tijd over War for Talent: https://www.tijd.be/…/Het-Olivier-Deschacht-syndro…/9970571…

Krachtgericht coachen

7. Inzetten van Krachtgericht coachen

De benadering van Krachtgericht coachen is bruikbaar voor coaching trajecten die meerdere sessies omvatten, maar ook voor een eenmalig coaching gesprek of een kort contactmoment met een medewerker, leerling of student. Daarbij kan het gaan om persoonlijke en/of professionele ontwikkeling.

Voorbeeld stappenplan

Stappenplan KC


Deze aanpak van Krachtgericht coachen (incl ontdekken van KernKwaliteiten en KernTalenten) kan onderdeel uitmaken van een loopbaanbegeleiding waarvoor VDAB loopbaancheques als betaalmiddel kan worden ingezet – lees meer: Kostprijs/ VDAB Loopbaancheques

Krachtgericht coachen

6. Idealen of verlangens – KernTalenten

Er is een nauw verband tussen de kernkwaliteiten van mensen en hun gekozen doelen of idealen. Het sterke verband is niet toevallig: mensen lijken een ingebouwd verlangen te hebben om hun kernkwaliteiten zo optimaal mogelijk te gebruiken in de wereld om hen heen. Dat leidt tot het nastreven van bepaalde idealen. Omgekeerd kiezen mensen meestal ook idealen waarvan ze aanvoelen dat ze ook de potentie in huis hebben om die te realiseren. Het proces van streven naar vervulling van het ideaal geeft zin en betekenis aan het bestaan.

Overigens is het in veel gevallen passender om niet over idealen te spreken, maar over diepe verlangens van mensen, hoewel dat misschien niet zo professioneel klinkt als termen zoals idealen of doelen. Verlangens zijn duidelijk verbonden met voelen en willen, terwijl doelen meer een cognitief karakter lijken te hebben.

Kortom, idealen verwijzen vaak naar een verlangen om de eigen kernkwaliteiten volop in te zetten en daardoor een bijdrage te leveren aan een groter doel. Dat is een prachtige drijfveer, die nauw aansluit bij je eigen aard (persoonlijkheid).

In een zich verdiepende coaching relatie kan het goed zijn om te onderzoeken in hoeverre hetgeen een coachee als ideaal formuleert, de manifestatie is van een diep persoonlijk verlangen: vanuit zijn kerntalenten!


Wat zijn kernTalenten?

Je KernTalenten geven je aard, potentieel en intrinsieke motivatie weer.

 • je aard: jouw unieke karaktereigenschappen
 • je potentieel: wat je tot ontwikkeling kan brengen
 • je intrinsieke motivatie: je goesting om je ergens voor in te zetten.

Het zijn je sterktes en zwaktes, die aangeven wat je graag doet en op welke manier. Alle KernTalenten samen geven een goed beeld van jouw fundamentele aanleg en ook geven ze je “goesting” weer om bepaalde dingen te willen kunnen. Het zijn de absoluut noodzakelijke eigenschappen om je realistische dromen werkelijkheid te laten worden.

Je sterke KernTalenten zijn de talenten die je de energie geven om levenslang uit te kunnen putten. Jouw kleine KernTalenten en sommige combinaties van KernTalenten geven je grenzen aan. Dit is waarom je volledige KernTalenten­constellatie het kompas van je persoonlijkheid vormt. Ze toont jou als die unieke persoon met die speciale combinatie van eigenschappen en elke combinatie is even waardevol!

lees meer: Wat zijn KernTalenten?

Je eigen KernTalenten in kaart brengen

Een KernTalenten profiel geeft je meer inzichten in je persoonlijkheid, je potentieel en je intrinsieke motivatie.

Artikels, KernTalenten

De juiste job is kinderspel ! Ook Jobat wijdde een artikel aan de KernTalentenmethode !

De juiste job is kinderspel

“Weet je hoe Google medewerkers aantrekt? Ze mogen er gewoon verder spelen.” Een passage uit het boek ‘Beken(d) Talent’ van KernTalenten-grondlegster Danielle Krekels. Hoe jij je als kind helemaal kon verliezen in je bezigheden, zegt alles over je KernTalenten. En die zijn later de basis om je lekker te voelen in je job.

Jobat vroeg een Gentse (collega) KernTalentenanalist naar haar eigen parcours en de meerwaarde van de methode: zie hier Artikel in jobat

Krachtgericht coachen

5. Wat zijn kernkwaliteiten?

Een belangrijk uitgangspunt van de positieve psychologie is echter dat je kernkwaliteiten altijd tot je beschikking staan. Ze horen wie je bent! Het is een belangrijke stap om je dit te realiseren en je eigen kernkwaliteiten beter te leren kennen en ze bewust in te zetten voor je doelen. Dit geeft je vertrouwen in je eigen kunnen. Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt bij krachtgericht coachen.

Voorbeelden van kernkwaliteiten

Handig, zorgzaam, creatief, spontaan, avontuurlijk, daadkrachtig, geduldig, optimistisch, zelfstandig, bescheiden, betrokken, flexibel, onafhankelijk, visionair, ijverig, sportief, verantwoordelijk, liedevol, assertief, consequent, doelgericht, analytisch, sensitief, humoristisch, helder, ordelijk, nauwkeurig, relativerend, rustig, veelzijdig, gestructureerd, hulpvaardig, betrokken, initiatiefrijk, ondernemend, praktisch, zorgvuldig, verbindend, respectvol, muzikaal, zelfverzekerd, vastberaden, empathisch, attent, …

Om de eigen kernkwaliteiten te benutten moet je die natuurlijk in de eerste plaat kennen. Veel mensen zijn zich eigenlijk helemaal niet bewust van hun kernkwaliteiten, soms omdat ze hun eigen kernkwaliteiten als vanzelfsprekend vinden. Toch is het belangrijk voor mensen om hun eigen kernkwaliteiten te kennen, te voelen dat zij die hebben en er bewust gebruik van te maken in hun werk en privéleven.

Er zijn verschillende manieren om je eigen Kernkwaliteiten in kaart te brengen. Binnen coaching kunnen deze manieren in vormen van oefeningen worden ingezet. Er bestaan ook vragenlijsten die kunnen worden gebruikt, maar weet dat die nooit zo een sterk effect zullen hebben dan wanneer je er zelf mee aan de slag gaat.


Je eigen kernkwaliteiten in kaart brengen

We noemen hier zeven manier om je eigen Kernkwaliteiten in kaart te brengen:

 1. Stilstaan bij de eigen kernkwaliteiten, eventueel met behulp van anderen.
 2. Reflecteren op succeservaringen.
 3. Stilstaan bij persoonlijke bijdragen/ investeringen
 4. Reflecteren op een inspirerend voorbeeld
 5. Gebruikmaken van rolvoorbeelden uit iemands geschiedenis
 6. Reflecteren over waarden
 7. Een vragenlijst invullen

De verschillende manieren kunnen in praktijk gebracht worden door middel van opdrachten. Wil je meer weten neem dan contact op.

Krachtgericht coachen

4. Versterken van het psychologische kapitaal

Als mensen vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, voelen ze zich krachtiger en wordt hun handelen effectiever. Het vertrouwen in hun eigen kunnen wordt daarom beschouwd als essentieel in het “psychologisch kapitaal” van mensen. Persoonlijke kwaliteiten van mensen zijn een belangrijke bron voor het vertrouwen in eigen kunnen en voor het gevoel van kracht.

Bewustwording van kernkwaliteiten en kerntalenten richt de aandacht op iemands sterke kanten en roept positieve gevoelens op. Dat is belangrijk, omdat uit onderzoek in de positieve psychologie blijkt dat een eenzijdige focus op wat nog niet goed is en verbeterd dient te worden, nadelig is. Dat komt doordat zo’n focus negatieve gevoelens oproept en die blokkeren ontwikkeling omdat ze iemands blik vernauwen. We weten tegenwoordig dat positieve gevoelens essentieel zijn om mensen tot groei te brengen.

Positieve gevoelens verruimen je waarneming en je denken, terwijl negatieve die inperken en energie kosten. Positieve gevoelens maken mensen creatiever, helpen hen om sneller en gemakkelijker te leren, bevorderen cognitieve prestaties en ondersteunen het opbouwen van psychologische buffers, waardoor iemands veerkracht toeneemt.

 

Flow

Als iemand handelt vanuit contact met de eigen kernkwaliteiten en kerntalenten, komt er een innerlijke energiestroom, een ‘flow’ op gang die ook invloed heeft op anderen in de omgeving.

Flow wordt gekenmerkt door het ervaren van een beweging van binnenuit de persoon, een gevoel van ‘stromen’. Bij flow is er een optimale balans tussen iemands capaciteiten en wat de situatie vraagt. Het voelt alsof dingen haast vanzelf gaan. Het geeft energie, wat je kunt waarnemen bij iemand doordat de ogen beginnen te stralen. Kenmerkend voor flow is ook het volledig aanwezig zijn in het hier-en-nu. Je ervaart een ‘fijngevoeligheid’ voor wat er nodig is in het moment. We komen hier later nog op terug.

fullsizeoutput_29d

Een kenmerk van flow is dat denken, voelen en willen in harmonie zijn met elkaar en dat het handelen daar als vanzelf uit voortvloeit.

Als iemand erg in het hoofd blijft zitten (denken), is er geen flow. Als iemand alleen maar emotioneel is (voelen) en daarin blijft steken, is er geen flow. Als iemand te sterk gefocust is op een eigen doel (willen) en daardoor niet meer flexibel kan inspelen op de omgeving, is er ook geen flow.

Artikels

Deze week in HUMO … de KernTalenten methode

Deze week in HUMO


Uw favoriete speelgoed zegt wie u bent en wat u goed kuntspeelgoed 1200


Lees ook meer over de KernTalenten methode op mijn website.
Nog tot 31 januari … PROMO KernTalenten ontdekking.