Coaching in praktijk

Coaching is meer dan een spel van vraag-en-antwoord. Dit is wel een essentieel onderdeel van een productieve coachingrelatie: een goede coach weet welke vragen te stellen zodat de coachee op een andere manier over zijn/haar situatie begint na te denken.

Daarnaast gebruikt de coach andere technieken die de coachee ertoe brengen meer inzicht in zichzelf te verwerven, nieuwe oplossingen te genereren en/of blokkades te overwinnen.


Hoe ziet een coaching traject er uit?

Als je denkt dat coaching jou kan helpen, maar je bent niet helemaal zeker, aarzel dan niet om telefonisch contact op te nemen en je vragen voor te leggen. Tezamen komen we er wel uit. Wil je liever je vragen via mail stellen … dan kan je mijn e-mail adres terugvinden onder de rubriek ‘contactgegevens’.

Intake gesprek: In het eerste gesprek zal het thema van de coachee worden bevraagd. Op deze manier kan de coachee het thema omschreven binnen zijn context. Op dat moment zal de coach ook peilen naar de motivatie achter het thema. Tenslotte zal er samen een traject plan worden opgesteld waarin het thema wordt opgedeeld in verschillende gespreksdoelen. De coach kan hier een bepaalde tool voorstellen, indien dit nuttig zou blijken – bv KernTalentenAnalyse; Values Assessment (Barrett); Insights Discovery; Kernkwaliteiten van Ofman; … .

Sessie 1 … sessie 9: afhankelijk van het thema zullen er 1 of meerdere sessies worden voorgesteld. Elke sessie heeft zijn eigen gespreksdoel waar in die sessie naar toe wordt gewerkt. Het coaching traject kan – mits op voorhand besproken –  op elk moment in het traject stopgezet worden.

  • Indien tijdens het intake gesprek gekozen werd voor een methode zoals KernTalentenAnalyse, Barrett Values Assessment of Insights Discovery, zal er tijdens een sessie – uiteraard – de tijd genomen worden om het rapport te bespreken. Daarnaast kan de coach tijdens een gesprek nog andere oefeningen inzetten. Inzichten kunnen komen vanuit onze gedachte, ons handelen en ons voelen. Het is dan ook belangrijk om ze alle drie aan bod te laten komen.
  • Tussen de verschillende sessies in zal je aangespoord worden om te experimenteren en je nieuwe inzichten in praktijk te brengen.

Closure gesprek: Als er beslist wordt om een traject te beëindigen, zal er nog een laatste contact moment zijn waarin we even de tijd nemen om alles af te ronden zodat er geen losse eindjes meer achter blijven.


Verantwoordelijkheid kan je niet geven, alleen nemen …

Coaching is een wisselwerking tussen “Coach” & “Coachee”

De coach faciliteert de groei van de coachee, maar dit werkt alleen als de coachee bereid is de verantwoordelijkheid op te nemen. Coaches zijn in essentie experten in begeleiden van deze leerprocessen en veranderingsprocessen – met nadruk op de vorm, niet de inhoud.

De Coach is verantwoordelijk voor een doeltreffend proces